อำนาจและหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา

(1)          การรักษาความสงบเรียบร้อย

(2)          การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

(3)          การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(4)          การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

(5)          การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งทรุดโทรม

(6)          การจัดการจราจร

(7)          การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(8)          การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

(9)          การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(10)    การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ

(11)    การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรศพ และสถานบริการอื่น

(12)    การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(13)    การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(14)    อำนาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือเมืองพัทยา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: