เอเชีย

เศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย

     ทวีปเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลกมีประชาชนคิดเป็นร้อยละ60 ของประชากรโลก ภูมิประเทศมีทั้งที่เป็นชั้นดินเย็นแข็งคงตัว  ป่าชัฎ ทะเลทรายมียอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโลก  ทวีปเอเชียประกอบด้วย 48 ประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มประเทศตามสภาพทางภูมิศาสตร์ได้ 5 กลุ่มคือ

      1)เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

      2)เอเชียใต้

      3)เอเชียกลาง

      4)เอเชียตะวันออก

      5)เอเชียตะวะนออกเฉียงใต้

ในที่นี้จะกล่าวถึงสภาพทางเศรษฐกิจโดยสังเขปของประเทศที่สำคัญในทวีปเอเชีย    


เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

    ประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่มีภูมิภาคค่อนข้างแห้งแล้ง  มีทะเลทรายกว้างขวาง  โดยเฉพาะแถบคาบสมุทรอาหรับและตอนเหนือของประเทศซีเรีย  ส่วนประเทศตุรกี  โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านตะวันตกและรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   เป็นพื้นที่เพาะปลูกและป่าไม้การเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบชลประทานเพียงพอจึงต้องอาศัยแม่น้ำไทกริสยูเฟรทีสเป็นหลัก  ประเทศที่มีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมาก เช่นซาอุดีอาระเบีย คูเวต กาตาร์ ด้วยเหตุนี้ รายได้ประชาชาติของประเทศดังกล่าว เช่น    อิสราเอล จึงมาจากทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นก็เป็นรายได้จากพืชผลผลิต

 

เอเชียใต้

    เอเชียใต้แยกจากส่วนอื่นของเอเชียด้วยเทือกเขาหิมาลัย  เอเชียใต้ประกอบด้วย ประเทศ 8 ประเทศ ได้แก่ เนปาล  บังกลาเทศ ปากีสถาน ภูฏาน มัลดีฟส์ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน และอินเดีย   ประเทศกลุ่มนี้จัดได้ว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา  รายได้หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวของประชากรต่ำถึงค่อนข้างต่ำ  ประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงสุด คือ ศรีลังกา

เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก

    เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกครอบคลุมอาณาเขตตั่งแต่เทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของทิเบตทอดยาวขึ้นไปถึงทะเลทรายทางทิศเหนือ  ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับภูมิประเทศหลากรูปแบบของจีน  และประเทศต่างที่เป็นเกาะประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกประกอบด้วยประเทศ  เกาหลีใต้   เกาหลีเหนือ  คาซัคสถาน    คีร์กีซสถาน  รวมทั้ง 16 ประเทศ

    ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม   มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียกลางและเอเชียตะวันออก

    สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  แต่ในปัจจุบันได้นำระบบทุนนิยมเข้าไปใช้ในบางเขตของประเทศ  ในบริเวณที่เรียกกันว่า  เขตเศรษฐกิจพิเศษ                               สาธารณรัฐประชาชนจีนมีถ่านหินมาก  รวมทั้งยังมีแร่เชื่อเพลิงและแร่อุตสาหกรรมอื่นๆ  คาดกันว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกได้  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากประกอบด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่มีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นดังกล่าว

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

    เอกลักษณ์ที่ชัดเจนทางด้านภูมิศาสตร์ของภูมิภาคนี้ คือ ด้านในของภูมิภาคมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา  ไทย  พม่า มาเลเซีย ลาว  เวียดนาม    ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  

    เศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคนี้โดยพื้นฐานดั้งเดิมขันกับภาคเกษตรและการทำป่าไม้แต่ปัจจุบันได้เริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจนสามารถส่งเป็นสินค้าออกแข่งขันในตลาดโลกได้นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นมีแหล่งทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  และแร่ธาตุที่สำคัญจำนวนมากหลายประเทศจึงมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

อ้างอิง : จาก หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: