ยุโรป

          ประเทศในทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงมาก มีอาชีพที่สำคัญดังนี้
1. เกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่จะปลูกพืชอาหาร เช่นข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด มันฝรั่ง องุ่นพืชตระกูลส้ม
แหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ในเขตที่ราบใหญ่ มีการประมงในเขตทะเลเหนือแบ่งออกตามลักษณะเขตอากาศ คือ
                  1.1 เขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ประเทศสหราชอาณาจักรเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน มีการเกษตรแบบผสม คือการเพาะปลูกควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลูกข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และเลี้ยงโคนม
1.2 เขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ได้แก่ประเทศสเปน โปรตุเกสอิตาลี กรีซ มีการปลูกพืชตระกูลส้ม องุ่น มะกอก มะนาว ข้าวสาลี ข้าวโพด สัตว์เลี้ยงคือ แพะ แกะ วัวเนื้อ
1.3 เขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย เป็นเขตแห้งแล้งมีการเลี้ยง โคเนื้อ แพะ แกะ และ ม้า ในเขตทุ่งหญ้าสเตปป์ เขตนี้มีการปลูกข้าวสาลีมากที่สุด
1.4 เขตภูมิอากาศแบบทุนดรา มีอากาศหนาวเย็นมากบริเวณตอนเหนือของประเทศ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ เลี้ยงกวางเรนเดียร์เร่ร่อนย้ายที่ตามฤดูกาล
 การทำป่าไม้
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ คือป่าไม้สน เป็นไม้เนื้ออ่อนมีประโยชน์ในการทำอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ แหล่งใหญ่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ สวีเดนฟินแลนด์ ตอนเหนือของรัสเซีย รัฐบาลของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ป่า และปลูกป่าทดแทน
การประมง
แหล่งประมงที่สำคัญอยู่ในเขตทะเลเหนือเป็นเขตน้ำตื้นชายฝั่งทวีป มีกระแสน้ำอุ่นแอตแลนติกเหนือ ไหลผ่านทำให้น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีแหล่งปลาชุกชุม ชื่อ ดอกเกอร์แบงก์ (Dogger Bank)
2. การทำเหมืองแร่ทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากกว่าทวีปอื่นๆเพราะมีแหล่งแร่เหล็กและถ่านหินที่อุดมสมบูรณ์
แหล่งแร่ถ่านหินมีแหล่งสำคัญคือ
ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศอังกฤษ
ภาคเหนือของประเทศฝรั่งเศส
ภาคกลางของเบลเยียม
ลุ่มแม่น้ำรูห์ในประเทศเยอรมนี
แคว้นไซลีเซีย ภาคใต้ของโปแลนด์
ประเทศอื่นๆ เช่นสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย
แหล่งแร่เหล็กมีแหล่งสำคัญคือ
ภาคเหนือและภาคกลางของสวีเดน
แคว้นลอเรนซ์ของฝรั่งเศส
คริวอยร็อกในสาธารณรัฐยูเครน
แหล่งน้ำมันปิโตรเลียมมีอยู่ 2 แหล่ง คือ
ในทะเลเหนือ ประเทศอังกฤษและนอร์เวย์เป็นผู้ผลิตที่สำคัญ
ในประเทศโรมาเนียชายฝั่งทะเลดำและสาธารณรัฐยูเครนเป็นผู้ผลิต ที่สำคัญ
3. อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแหล่งอุตสาหกรรมจะอยู่บริเวณเมืองใหญ่ทุกประเทศและแหล่งที่มีแร่ธาตุหรือปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
                  3.1 ประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอยู่ในแหล่งถ่านหินคือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เช่น เมืองเบอร์มิงแฮม แมนเชสเตอร์ เชฟฟิลด์ ผลิตเหล็ก และเหล็กกล้าเครื่องจักร ยานพาหนะ เมืองกลาสโกว์ มีชื่อเสียงในการต่อเรือ
3.2 ประเทศฝรั่งเศส มณฑลอัลซาส ลอเรนซ์ เป็นแหล่งถ่านหินผลิตเหล็กและเหล็กกล้าเมืองลีออง มีอุตสาหกรรมทอผ้า กรุงปารีส ผลิตน้ำหอม ออกแบบเครื่องแต่งกายผลิตรถยนต์
3.3 ประเทศเยอรมนี บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ และแม่น้ำรูห์ ผลิตเหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักร ยานพาหนะ บริเวณเมืองหลวงและเมืองท่า เป็นเขตอุตสาหกรรมต่อเรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3.4 ประเทศอิตาลีบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโป ผลิตเหล็ก เหล็กกล้า ต่อเรือ เครื่องจักร ยานพาหนะ
4. พาณิชยกรรมมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ ระหว่าง ประเทศขึ้นมาหลายองค์กร ได้แก่อีซี (EC – European Community) เอฟตา (EFTA – European Free Trade Assosiation)
4.1 สินค้าเข้า คืออาหาร วัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและน้ำมันเชื้อเพลิง
4.2 สินค้าออก คือวัตถุสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
         5. การคมนาคมขนส่งมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง
                  5.1 การคมนาคมทางบก ประเทศที่มีทางรถยนต์หนาแน่นที่สุด คือ เบลเยียมประเทศฝรั่งเศสได้ปรับปรุงความเร็วของรถไฟจนเป็นหนึ่งในจำนวนรถไฟที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
5.2 การคมนาคมทางน้ำ มีคลองขุดที่สำคัญในเยอรมนี คือคลองคีล (Kiel) เชื่อมระหว่างทะเลเหนือ กับทะเลบอลติก
5.3 การคมนาคมทางอากาศมีเส้นทางการบินระหว่างเมืองใหญ่ อย่างทั่วถึง และมีเส้นทางการบินติดต่อกับทุกทวีปทั่วโลก
อ้างอิง : http://202.143.144.83/~natty/
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: