การดำเนินการด้านการเมือง

การดำเนินการด้านการเมืองในสมัยฟื้นฟูบ้านเมือง  (รัชกาลที่ 1-2-3)  มีหัวข้อควรศึกษา  ดังนี้

1.  การสงครามกับพม่า

2.  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ

3. ความสัมพนธ์กับประเทศตะวันตก

1. การทำสงครามกับพม่า

                         ในสมัยรัตนโกสินทร์  ไทยทำสงครามกับพม่ารวมทั้งสิ้น  10  ครั้ง  ในรัชกาลที่ 1  มีถึง  7  ครั้ง  เหตุที่ต้องรบพม่าถึง  7  ครั้ง  ในรัชกาลนี้ก็เนื่องจากพม่าเริ่มจะพ้นจากความวุ่นวายภายใน  โดยพระเจ้าปะดุง (โบดอพญา)  ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์  ใน  พ.ศ. 2324  มีกำลังเข้มแข็งสามารถปราบปรามหัวเมืองต่างๆ  ในพม่าได้ราบคาบ  เห็นว่าไทยก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้น  จึงต้องการแผ่อำนาจมาปราบปรามไม่ให้เติบใหญ่ได้อีก

พระเจ้าปะดุง  คงจะทรงล่วงรู้ถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 1  จึงยกทัพมาเป็นทัพใหญ่  ใน  พ.ศ. 2328  ประกอบด้วยกองทัพใหญ่น้อย  รวมกันถึง  9  ทัพ  กรีธาเจ้ามาแบบปูพรมจากเหนือสุดถึงใต้สุด  หวังจะแผ่อำนาจครอบคอรงทั่วดินแดนแหลมทองให้จงได้  แม้สงครามครั้งแรกที่เรียกว่า สงคราม  9  ทัพ  นี้  พระเจ้าปะดุงจะพ่ายแพ้กลับไปอย่างผิดหวังที่สุด  แต่ก็มิได้ลดละความพยายาม  ในปีรุ่งขึ้น คือ ปี พ.ศ. 2329   ก็ยกทัพใหญ่อีก  คราวนี้ไม่ประมาทฝีมือคนไทย  พยายามแก้ไขยุทธวิธี  โดยยกทัพใหญ่มาตั้งที่ท่าคิดแดง  (กาญจนบุรี)  สร้างค่ายใหญ่สะสมเสบียงอาหาร ขุดคูทำหอรบอย่างแข็งแรง  แต่ไทยไม่กลัวพม่าเสียแล้ว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ยกทัพไปตีค่ายที่ท่าดินแดงนี้ เพียง  3  วัน  ก็ตีแตกหมดทุกค่าย  พม่าพ่ายแพ้คราวนี้เป็นการสูญเสียอย่างยับเยิน  กองทัพไทยจับพม่าเป็นเชลยศึกและยึดได้ช้าง  ม้า  พาหนะ  เสบียงอาหาร  และศัตราวุธเป็นอันมาก

สงครามไทยกับพม่าในสมัยรัชกาลที่ 1  ที่นับว่าสำคัญมี  2  ครั้ง  คือ  สงครามเก้าทัพ  และสงครามท่าดินแดง  จึงสมควรศึกษาสงครามทั้งสองครั้ง  พอสังเขปดังนี้

        สงครามเก้าทัพ  (พ.ศ. 2328)

        สงครามครั้งนี้  มีขึ้นหลังจากพระเจ้าปะดุง (ดบดอพญา)  ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ได้  4  ปี  และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ปราบดาภิเษกขึ้น

ครองราชย์ได้  3  ปี

เหตุผล  พระเจ้าปะดุงทรงต้องการแผ่อำนาจครอบคลุมดินแดนสุวรรณภูมิ และทำลายอาณาจักรไทยไม่ให้เติบโตเป็นอาณาจักรใหญ่อย่างกรุงศรีอยุธยาได้อีก

ยุทธวิธีฝ่ายพม่า   พระเจ้าปะดุงจัดทัพเป็น  9  ทัพ  หวังจะให้กองทัพเหล่านี้  รุกเข้าทำลายหัวเมืองต่างๆ  ตั้งแต่เหนือจดใต้  แล้วบรรจบกับเข้าตีกรุงเทพมหานคร  ตามยุทธวิธีดั้งเดิมที่เคยใช้ได้ดีในสมัยอยุธยา

ทัพพม่าทั้ง  9  ทัพ  มีดังนี้

ทัพที่ 1   แบ่งเป็นทัพบกและทัพเรือ  ทัพบกมีหน้าที่ตีหัวเมืองปักษ์ใต้  ตั้งแต่เมืองชุมพรถึงสงขลา  เป็นการตัดความช่วยเหลือจากทางใต้  ส่วนทัพเรือมีหน้าที่ตีหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันตก  ตั้งแต่เมืองตะกั่วป่าลงไปจนถึงเมืองถลาง  และยังมีหน้าที่หาเสบียงอาหารให้แก่กองทัพด้วย

ทัพที่ 2  ให้รวบรวมพลที่หวายและให้เดินทัพเข้าทางด่านบ้องตี้ (ราชบุรี)  ให้ตีเมืองราชบุรี  เพชรบุรี  ไปบรรจบกับทัพที่ 1  ที่ชุมพร

ทัพที่ 3  เข้ามาทางเมืองเชียงแสน  ตีเมืองลำปาง  สวรรคโลก  สุโขทัย  นครสวรรค์  ลงมาบรรจบกันทัพหลวงที่กรุงเทพฯ

ทัพที่ 4, 5, 6, 7, 8  ชุมนุมทัพที่เมืองเมาะตะมะก่อน  ต่อจากนั้นจึงเดินทัพตามลำดับกับเจ้าเมืองไทยทงด้านพระเจดีย์สามองค์  ลงมาตีกรุงเทพฯ

ทัพที่ 9   มีหน้าที่ตัวเมืองเหนือริมฝั่งแม่น้ำปิง  ตั้งแต่เมืองตาก  กำแพงเพชร  ลงมาบรรจบกับทัพหลวงที่กรุงเทพฯ

ยุทธวิธีฝ่ายไทย    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1  ทรงเห็นว่าสงครามคราวนี้พม่ามีรี้พลมากกว่าไทยมาก  ยกมาทุกทิศทาง  แต่จุดประสงค์ก็คงจะต้องเข้าตีกรุงเทพมหานครในที่สุด  หากรอรับศึกในกรุงจะรักษากรุงไว้ไม่ได้เพราะกำลังน้อยกว่า  จึงเปลี่ยนยุทธวีธีใหม่ ไม่ตั้งรับในกรุงเหมือนที่เคยทำในสมัยอยุธยา  แต่ให้จัดทัพออกไปรับมือข้าศึก  ไม่ให้มีโอกาสเข้าประชิดกรุง  แต่จะแบ่งกำลังของไทยออกไปรับศึกทุกจุดไม่ได้  จะต้องโจมตีเฉพาะจุดที่สำคัญก่อน  เมื่อชนะแล้วจึงค่อยนำกำลังไปโจมตีจุดอื่นๆ ต่อไป  จนกว่าจะทำลายทัพพม่าได้หมดสิ้น

การจัดทัพตามยุทธวิธีนี้  ไทยจัดทัพเป็น  4 ทัพ  ดังนี้

ทัพที่ 1  (กองทัพวังหน้า)    รับผิดชอบทิศตะวันตก  กรมพระราชวังบวรฯ  เป็นแม่ทัพ  ยกไปโจมตีพม่าที่จะยกเข้ามาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ (จังหวัดกาญจนบุรี)  ทัพวังหน้านี้เป็นทัพใหญ่ที่สุดของไทยเพราะคาดว่าพระเจ้าปะดุงจะยกทัพหลวงหนุนเนื่องเข้ามาด้านนี้

ทัพที่ 2  (กองทัพวังหลัง)   รับผิดชอบทิศเหนือ    กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข  (วังหลัง)  ขณะยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ  เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (พระยาสุริยอภัย)  เป็นแม่ทัพยกไปโจมตีทัพพม่าซี่งจะมาจากทางเหนือ  ที่เมืองนครสวรรค์  สกัดไม่ให้ยกมาถึงกรุงเทพฯ ได้

ทัพที่ 3  รับผิดชอบทิศใต้   เจ้าพระยาธรรมา (บุญรอด)  เป็นแม่ทัพร่วมกับเจ้าพระยายมราช  มีหน้าที่ช่วยกันโจมตีทัพพม่าที่จะยกมาทางใต้  และทางด่านบ้องตี้ (ราชบุรี)

ทัพที่ 4 (ทัพหลวง)   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  รัชกาลที่ 1   ทรงเป็นจอมทัพ  ตั้งมั่นอยู่  ณ  กรุงเทพมหานคร  ทำหน้าที่เป็นกองหนุน  ศึกหนักด้านใดจะยกไปช่วยด้านนั้น

สงครามครั้งนี้แม้วาจะกำลังฝ่ายไทยจะน้อยกว่าพม่า  แต่อาศัยที่มีผู้นำดีมีความสามารถ  ทหารจึงมีกำลังใจเข้มแข็งในการสู้รบ  ประกอบกับทหารไทยส่วนใหญ่ได้ผ่านศึกในสงครามกู้ชาติเมือ่ครั้งกรุงธนบุรีมาแล้ว  จึงมีความพร้อม  สามารถตีทัพพม่าแตกพ่ายไปทุกทัพ

สรุปการรบในสงครามคราวนี้  ได้ดังนี้

การรบของกองทัพวังหน้าที่ทุ่งลาดหญ้า (กายจนบุรี)

                             กองทัพพม่าที่ยกมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ (กาญจนบุรี)  มีถึง  5  ทัพ  รวมทั้งทัพหลวง ด้วยกำลังพลรวมกันนับเป็นเรือนแสน  กำลังฝ่ายไทยไม่สามารถจะเทียบได้เลย  กรมพระราชวังบวรฯ จึงทรงนำวิธีการรบแบบกองโจร  และสงครามจิตวิทยามาใช้  โดยจัดกำลังเป็นหน่วยยอ่ย  รบแบบจรยุทธ์ซุ่มโจมตี  ตัดกำลังเสบียงอาหาร และจัดกลลวง  ทำลายขวัญทหารพม่า  โดยกลางคืนให้ทหารบางส่วนลอบหลบออกจากค่าย  ตกเช้าจึงเดินถือธงทิวเป็นขบวนกลับเข้าค่ายจนถึงบ่ายเย็น  ทำให้พม่าเสียขวัญ  ดว่าทหารไทยมีจำนวนมาก  ยกมาสมทบทุกวัน  เมือ่ทรงเห็นว่าพม่าระส่ำระสายมากแล้ว  ก็สให้เข้าโจมตีทัพต่างๆ  ของพม่าพร้อมๆ กัน เพียงชั่วเช้าจรดเย็นค่ายพม่าก็แตกทั้งหมด  ทหารไทยรุกไล่ไปจนถึงชายแดนจับเชลยและช้าง  ม้า  ศัสตราวุธ  ได้เป็นอันมาก

การรบของกองทัพวังหลังทางภาคเหนือ

                            เมื่อกองทัพวังหน้าชนะศึกที่ลาดหญ้า  จนพระเจ้าปะดุงต้องถอยทัพหลวงเข้าเขตพม่าไปแล้ว  กองทัพวังหน้าจึงยกลงไปช่วยทัพภาคใต้  ส่วนทัพหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ก็ยกขึ้นไปช่วยกองทัพวังหน้งทางภาคเหนือ  กองทัพวังหลังตีทัพพม่าแตกพ่ายถอยร่นขึ้นไปจนถึงลำปาง  ทัพหลวงจังหยุดยั้งคุมเชิงอยุ่ที่นครสวรรค์  ในที่สุดกองทัพวังหลังก็สามารถรุกไล่ให้พม่าหนีออกไปทางเมืองเชียงแสน

ศึกเมืองถลาง

กองทัพที่ 3  ของไทย  ซี่งมีพระยาธรรมา และเจ้าพระยายมราชเป็นแม่ทัพ  ได้เข้าสู้รบกับกองทัพ ที่ 2  ของพม่า  ที่ยกเข้ามาทางด่านบ้องตี้(ราชบุรี)  จนพม่าแตกพ่ายไป  แต่กองทัพที่ 1  ของพม่านั้น  สามารถเข้ายึดเมืองชุมพร  และนครศรีธรรมราชได้  และแบ่งกำลังส่งกองเรือตีเมืองถลาง  ได้เมืองตะกั่วป่า   ตะกั่วทุ่ง   ขณะนั้นพระยาถลาง เจ้าเมืองถลางถึงแก่กรรม  ยังไม่ได้ตั้งเจ้าเมืองใหม่  คุณหญิงจัน ภรรยาเจ้าเมือง  กับนางมุกน้องสาว  จึงนำไพร่พลราษฎรชายหญิงเข้าต่อสู้ป้องกันเมืองอย่างเข้มแข็ง  ทัพพม่าล้อมอยู่เดือนเศษก็ตีเอาเมืองถลางไม่ได้  ต้องยกทัพกลับไป

ในระหว่างนั้น  กองทัพวังหน้าซึ่งยกลงไปช่วยด้านใต้  ได้ปะทะกับกองทัพพม่าที่เมืองไชยา (สุราษฎร์ธานี)  พม่าแตกพ่ายล้มตายเป็นอันมาก  และหนีกลับไปทางเมืองกระบี่   เสร็จศึกแล้วคณหญิงจัน ภรรยาพระยาถลาง  และนางมุกน้องสาวได้รับพระราชทานบำเหน็จ ความชอบ คุณหญิงจันได้เป็นท้าวเทพกระษัตรี  และนางมุกได้เป็นท้าวศรีสุนทร

สงครามท่าเดินแดน  (พ.ศ. 2329)

                            การพ่ายแพ้สงคราม  9  ทัพ  ทำให้พระเจ้าปะดุง (โบดอพญา)  รู้สึกอัปยศอดสูมาก  เพราะพระองค์ไม่เคยแพ้สงครามครั้งใดมาก่อน  จึงยกทัพมาตีเมืองไทยใหม่ในปีรุ่งขึ้นนั้นเอง

คราวนี้พระเจ้าปะดุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางยุทธวิธี  โดยยกพลเป็นทัพใหญ่มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ทางเดียว  สร้างยุ้งฉางสะสมเสบียงอาหาร  ตั้งค่ายถาวรเป็นระยะๆ  จากท่าดินแดงถึงสามสบ  ขุดคู  ปักขวากแน่นหนา  ชักปีกกาค่ายเข้าถึงกัน  หมายว่าเมื่อพักผ่อนบำรุงกำลังไพร่พลจนกล้าแข็งแล้ว  จึงจะตรงเข้าตีกรุงเทพมหานครจุดเดียวพร้อมกันทั้งหมด  คาดว่าไพร่พลที่สมบูรณ์เต้มที่และมีจำนวนมากกว่าจะสามารถตีเอากรุงเทพมหานครได้ไม่ยาก

สำหรับฝ่ายไทยนั้น  ชัยชนะในสงคราม  9  ทัพ  ทำให้รู้ว่า  การเข้าโจมตีพม่าเสียก่อนนั้นดีกว่าตั้งรับอยู่ใสนกรุง  จึงยกทัพตรงไปยังค่ายพม่าทันที่ไม่ปล่อยให้พม่าตั้งตัวได้มั่นคง  โดยแบ่งกำลังเป็น  2  ทัพ  ทัพหน้ามีกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)  เป็นแม่ทัพ  ตามด้วย ทัพหลวง  ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ตีค่ายทั้งหมดของพม่า  เพียง  3  วัน  ก็แตกหมดทุกค่าย  ทหารไทยซึ่งมีขวัญกำลังใจดียิ่งก็รุกไล่ติดตามจับเชลย  ยานพาหนะ  เสบียงอาหาร และศัสตราวุธได้เป็นจำนวนมาก

ชัยชนะคราวนี้  เป็นชัยชนะที่เด็ดขาด  สร้างความหวาดหวั่นแก่ทหารพม่าอย่างยิ่ง  แต่นั้นมาจนพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ  กองทัพพม่าก็ไม่มีความสามารถที่จะยกทัพมาตีกรุงเทพมหานครได้อีกเลย

2.  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ

นอกจากพม่าซี่งเป็นคู่ศึกสงครามกับไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายร้อยปี  ยังมีประแทศเพื่อนบ้านอื่นๆ  ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับไทยในสมัยฟื้นฟูบ้านเมือง (รัชกาลที่ 1-2-3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  เท่าที่ควรทราบ  มีดังนี้

๏ ความมสัมพันธ์กับล้านนาไทย

                          หัวเมืองที่เรียกว่า  ล้านนาไทย  ซี่งประกอบด้วยเมืองเชียงใหม่  ลำปาง  ลำพูน  ฝาง  น่าน  เชียงแสน  และเมืองเล็กเมืองน้อยต่างๆ  ทางเหนือนั้น  ตกอยู่ในอารักขาหรือเป็นประเทศราชของไทยโดยปริยายมาตั้งแต่สมัยธนบุรี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองาชย์นั้น  ทรงเห็นว่าดินแดนล้านนาเป็นแหล่งสำคัญที่พม่าอาศัยเป็นฐานในการรุกรานอาณาจักรไทย  โดยพม่ามักจะยกทัพมายึดล้านนาไทยไว้ก่อน  แล้วจึงยกลงมารุกรานหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทย  จำเป็นต้องรักษาดินแดนล้านนาไทยไว้  เพื่อเป็นปราการป้องกันการรุกรานของพม่าจึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระยากาวิละซี่งช่วยไทยขับไล่พม่ามาตั้งแต่สมัยธนบุรีเป็นพระยาวชิรปราการ  เจ้าเมืองเชียงใหม่  ในฐานะเจ้าประเทศ  ซี่งพระยากาวิละก็สามารถขยายอาณาเขตล้านนาออกไปกว้างขวางถึงสิบสองปันนาและเมืองเชียงรุ้ง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยดูแลล้านนาไทยในฐานะประเทศราช  มีข้อผูกพันซี่งกันและกันคือ ล้านนาต้องส่งบรรณาการให้กรุงเทพมหานคร  3  ปีครั้งหนึ่ง  และมีหน้าที่ช่วยราชการสงครามตามแต่กรุงเทพฯ จะมีใบบอกไป  ฝ่ายกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกันล้านนาจากข้าศึกศัตรู (โดยเฉพาะพม่า)  และให้ความช่วยเหลือล้านนาด้านสิ่งของเครื่องอุปโภค  เช่น  ยารักษาโรค  ถ้วย  ชาม  ของใช้จำเป็นต่างๆ  และช่วยเหลือสร้างบ้านเมืองให้แข็งแรง เช่น ช่วยตั้งเมืองเชียงใหม่  และลำพูน  ซี่งภายหลังยกย่องให้เกียรติเจ้าเมืองในล้านนาเสมือนเป็นเจ้าแผ่นดิน  โดยแต่งตั้งพระเจ้าเชียงใหม่  พระเจ้านครลำปางและพระเจ้านครลำพูน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังช่วยเหลือเกื้อกูลเสมือนหนี่งเป็นพระญาติของราชวงศ์จักรี  ทำให้ล้านนาเอนเอียงมาทางไทย  อิทธิพลของพม่าที่มีอยุ่เดิม  จึงค่อยๆ ลดลง  จมในที่สุดก็หมดไปเจ้าต่างๆ ในเมืองเหนือ  หรือล้านนาไทย  ยังคงมีเชื้อสายมาถึงปัจจุบัน

๏ ความสัมพันธ์กับหัวเมืองมลายู

หัวเมืองมลายู ได้แก่ ปัตตานี  ไทรบุรี  กลันตัน  และตรังกานู  นั้น  เคยเป็นประเทศราชของไทยมาแต่สมัยอยุธยา  เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ใน พ.ศ. 2310  หัวเมืองเหล่านี้จึง

พากันแข็งเมือง  เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เสด็จยกทัพไปปราบหัวเมืองภาคใต้นั้น  ไม่มีเวลาพอที่จะยกไปถึงเมืองมลายู  คงได้เพียงเมืองนครศรีธรรมราชลงไปถึงเมืองสงขลามาอยู่ในอำนาจเท่านั้น

ครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1  เมื่อเสร็จจากสงครามเก้าทัพแล้ว  ไทยจึงมีโอกาสยกทัพไปตีเมืองปัตตานีใน พ.ศ. 2328

แล้วตั้งชาวพื้นเมืองเป็นสุลต่านปกครองในฐานะเมืองประเทศราช  บรรดาหัวเมืองมลายูที่เหลือคือ ไทรบุรี  กลันตัน  และตรังกานู  เกิดความเกรงกลัวจึงพากันแต่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายยอมอ่อนน้อมเป็นประเทศราชต่อกรุงเทพมหานครดังเดิม

ตลอดช่วงเวลาในรัชสมัยของรัชกาลที่ 1-2-3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีการก่อกบฏในหัวเมืองมลายูเหล่านั้นหลายครั้ง  แต่กรุงเทพฯก็ปราบได้ทุกครั้ง  หลังจากนั้นจึงดำเนินนโยบายลดอำนาจปกครองของสุลต่านแต่ละเมืองให้น้อยลง  เช่น  แยกเมืองให้เป็นส่วนย่อยๆ มากขึ้น  พร้อมกันนั้นก็ทำนุบำรุงหัวเมืองไทยตอนบน เช่น เมืองสงขลา  พัทลุง และตรัง  ให้เข้มแข็งเป็นที่น่าเกรงขาม  เพื่อปราบการก่อกบฏแข็งเมืองของหัวเมืองมลายูนั้น

 ความสัมพันธ์กับอาณาจักรลาว

ลักษณะของอาณาจักรลาวแยกออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  ลาวตอนเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่หลวงพระบาง  ลาวตอนล่างมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองจำปาศักดิ์  และลาวตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ทีเวียงจันทน์  แต่ละเมืองมีอำนาจปกครองตนเอง  และตกอยู่ใต้อำนาจของไทยมาตั้งแต่สมัยธนบุรี

ถึงรัชกาลที่ 1  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดเกล้าฯ ให้เจ้านันทเสนไปปกครองเวียงจันทน์  และได้พระราชทานพระพุทธรูป  พระบาง  ที่ยึดมานั้นคืนไปด้วย  แต่พระแก้วมรกตยังคงเก็บรักษาไว้ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ส่งคืนไปด้วย  ต่อมาเจ้านันทเสนเป็นกบฏ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  จึงให้นำไปประหารชีวิต  และให้เจ้าอินทร์ปกครองแทน  เมื่อเจ้าอินทร์ถึงแก่พิราลัย  จึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าอนุวงศ์ครองเมืองเวียงจันทร์สืบต่อไป

ถึงรัชกาลที่ 2  นี้เอง  เขมรได้คบคิดกับญวนให้เข้ามามีอำนาจในเขมร  ขณะนั้นไทยต้องทำศึกกับพม่า  จึงวางเฉยเสียไม่ยกทัพไปปราบปราม  เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ต้องการจะกอบกู้เอกราชลาวอยู่แล้ว  จึงเอาอย่างเขมร  ส่งทูตไปทำไมตรีกับญวน  หวังจะใช้อิทธิพลญวนมาถ่วงดุลอำนาจกับไทย

กบฏเจ้าอนุวงศ์

ครั้นถึง พ.ศ. 2369   ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  มีข่าวลือไปถึงเวียงจันทน์ว่าไทยขัดใจกับอังกฤษ  และอังกฤษกำลังเตรียมทัพเรือมายึดกรุงเทพฯ  เจ้าอนุวงศ์เห็นเป็นโอกาส จึงยกทัพเข้ามาตี่เอาดินแดนไทย และถ้ามีโอกาสก็จะตีเอากรุงเทพมหานครเสียด้วย

เจ้าอนุวงศ์จัดทัพมาเป็น  3  ทัพ  ได้แก่  ทัพเมืองจำปาศักดิ์ของราชบุตร  เข้ามาทางเมืองอุบล  ทัพของพระอุปราช (พระอนุชาของเจ้าอนุวงศ์)  เข้าทางเมืองร้อยเอ็ด  ส่วนทัพหลวงของเจ้าอนุวงศ์ยกตรงมายังเมืองนครราชสีมา  ขณะเดินทัพได้ออกอุบายบอกเมืองต่างๆ  ว่าจะยกไปช่วยกรุงเทพมหานครทำศึกกับอังกฤษ  หัวเมืองทางอีสาน  เช่น  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  สุรินทร์  ขุขันธ์  อัตตะปือ  ต่างพากันหลงเชื่อ  และสนับสนุนเจ้าอนุวงศ์ทั้งสิ้น  เจ้าอนุวงศ์ได้ทีก็กวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สินเพื่อนำกลับไปยังเวียงจันทน์

คุณหญิงโม – ท้าวสุรนารี

ขณะที่กองทัพเจ้าอนุวงศ์ถึงเมืองนครราชสีมานั้น  ปลัดเมืองนครราชสีมาติดราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  จึงยึดได้โดยง่าย  และกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สินต่างๆ แต่ระหว่างทางที่พักอยู่  ณ  ทุ่งสำริด  คุณหญิงโม ภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมาออกอุบายเลี้ยงสุราอาหารแก่นายทหาร  ไพร่พลลาว  พอได้โอกาสชายหญิงชาวไทยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยก็ลุกขึ้น  ใช้อาวุธมีดทำครัว  และไม้หลาวไม้พลอง  จู่โจม  ฆ่าฟันทหารลาวโดยไม่ทันรู้ตัว  บาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก  จึงแตกทัพหนีไป      วีรกรรมของคุณหญิงโมครั้งนี้  ภายหลังเมื่อเสร็จศึกแล้ว  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “ท้าวสุรนารี”

ปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์

เมื่อกองทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายกลับไปแล้ว  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  ก็โปรดเกล้าฯ  ให้จัดทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์  มีกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ  เป็นจอมทัพยกไปทางสระบุรี  ผ่านนครราชสีมามุ่งตรงไปยังเวียงจันทน์  ใน พ.ศ. 2370  ตีได้เมืองต่างๆ  ตามรายทางที่เคยสวามิภักดิ์ต่อ  เจ้าอนุวงศ์  พอถึงเวียงจันทน์ก็ยึดได้โดยง่าย  เพราะเจ้าอนุวงศ์หนีไปลี้ลัยในญวน

แต่ครั้นไทยยกกองทัพกลับ  เจ้าอนุวงศ์ก็กลับมาเวียงจันทน์อีก  คราวนี้ทหารญวนหนุนหลังด้วย  ทำให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  ต้องทรงส่งกองทัพไปเวียงจันทน์อีกใน พ.ศ. 2371  มีพระราชสุภาวดีเป็นแม่ทัพ

พระยาราชสุภาวดี ได้จัดส่งพระยาพิไชยสงครามนำทหารส่วนหน้าข้ามฟากไปดูเหตุการณ์ในเมืองเวียงจันทน์ก่อน  เจ้าอนุวงศ์ทำทำเป็นขอโทษไทยและยอมสวามิภักดิ์ต่อไทยดังเดิม  ทำให้พระยาพิไชยสงครามตายใจ  ครั้นตกกลางคืนเจ้าอนุวงศ์ก็ใช้กลศึกแบบเดียวกับคุณหญิงโม  นำทหารญวน  ทหารลาว  เข้าจู่โจมกองทหารส่วนหน้าของไทยและฆ่าเสียแทบหมดสิ้น  รวมทั้งพระยาพิไชยสงครามด้วย  ทหารไทยส่วนที่เหลือตายก็ข้ามแม่น้ำโขง กลับมารวมกับกองทัพไทย  ตั้งมั่นอยู่ที่เมืองยโสธร

ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์เมื่อได้รับชัยชนะเช่นนั้น  จึงจัดทัพติดตามมา  หวังจะบดขยี้กองทัพไทยของพระยาราชสุภาวดีที่ยโสธรให้หมดสิ้น  แต่กลับถูกตีพ่ายหนีกลับไป  กองทัพไทยติดตามจนถึงเวียงจันทน์  เจ้าอนุวงศ์จึงหนีเข้าไปในญวนอีก  แต่คราวนี้แม่ทัพไทยไม่ยอมให้หลุดพ้น  ตามไปจับตัวได้ที่ชายแดนลาว-ญวน  นำมาจำขังที่กรุงเทพมหานคร และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สำหรับแม่ทัพที่จับเจ้าอนุวงศ์มาได้  คือ  พระยาราชสุภาวดี  นั้นก็ได้รับบำเหน็จเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาบดินทรเดชา  ลาวจึงตกเป็นประเทศราชของไทยเรื่อยมา  จนไทยเสียให้แก่ฝรั่งเศสภายหลัง

 ความสัมพันธ์กับเขมร

                     เขมรหรือขอมเคยเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่  มีอำนาจมั่นคงมาแต่โบราณ  เมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ใน พ.ศ. 1893  เป็นช่วงเวลาที่เขมรเสื่อมอำนาจ พระองค์จึงยกกองทัพไปตีนครธม  ได้เขมรเป็นประเทศราช  ตั้งแต่ พ.ศ. 1896  แต่ไม่เป็นการถาวร  เพราะเขมรพยายามตั้งตนเป็นอิสระ  ไทยจึงต้องยกทัพไปราบอยู่เนื่องๆ

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. 2310  เขมรก็เอาใจออกห่างจากไทยไปฝักใฝ่ญวน  และเกิดจลาจลแย่งอำนาจกันขึ้น  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงยกทัพไปปราบ  ได้เขมรกลับมาเป็นประเทศราชดังเดิม ใน พ.ศ. 2315

แต่เหตุการณ์ในเขมรก็มิได้ราบรื่น  มีการก่อกบฏชิงอำนาจกันเองอยู่เสมอ  ทำให้ไทยต้องเข้าไปจัดการบ้านเมืองให้สงบ  เหตุที่ไทยจำเป็นต้องเข้าไปปราบปรามเขมรให้สงบราบคายอยู่เสมอนั้น  อาจเนื่องด้วยสาเหตุ  2  ประการ คือ         ประการแรก   เพื่อรักษาอำนาจเหนือเขมรในฐานะเป็นประเทศราชไว้ดังเดิม  เป็นการแผ่พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ไทย เช่นที่เคยเป็นในอดีต          ประการที่สอง  เพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของญวน  ซึ่งสร้างความนิยมในหมู่พระราชวงศ์ และขุนนางบางส่วนในราชสำนักเขมร  หากเขมรตกเป็นของญวนแล้วอาจเป็นภัยแก่ไทยได้  ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมูลเหตุทำให้เกิดสงครามไทยกับญวนขึ้น    ความสัมพันธ์กับเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1- 3)  มีเหตุการณ์สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

เขมรเป็นประเทศราชในสมัยรัชกาลที่ 1

                       เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์  เป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  นั้นเหตุการณ์จลาจลในเขมรยังไม่สิ้นสุด  กองทัพไทยได้พาตัวพระราชวงศ์เขมรมาที่กรุงเทพฯ  รัชกาลที่ 1  ทรงรับนักองเองเป็นพระราชบุตรบุญธรรม  เมื่อเหตุการณ์ในเขมรสงบลง  ขุนนางเขมรกราบทูลขอนักองเองกลับไปเป็นกษัตริย์ แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงเห็นว่ายังทรงพระเยาว์อยู่  จึงให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แบน)  ไปเป็นผู้สำเร็จราชการกรุงเขมรแทนไปพลางก่อน  ภายหลังจึงทรงส่งนักองเองไปเป็นกษัตริย์  ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี   ส่วนเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ให้มาปกครองเขมรส่วนใน  คือ  เมืองพระตะบองกับเมืองเสียมราฐ  โดยแยกสองเมืองนี้ออกมาขึ้นต่อกรุงเทพฯ ไม่ขึ้นต่อเขมร

ถึง พ.ศ. 2349   สมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี (นักองเอง)  สิ้นพระชนม์  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ  จึงโปรดเกล้าฯ ให้นักองจัน (โอรสของนักองเอง)  ขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ทรงพระนามว่า สมเด็จพระอุทัยราชาธิราช  ปกครองเขมรสืบต่อมา

เขมรในสมัยรัชกาลที่ 2

                  สมเด็จพระอุทัยราชาธิราช (นักองจัน)  เริ่มไม่พอใจไทยในตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  เมื่อทรงกราบทูลของนนักองอีกับนักองภา  ผู้เป็นป้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ กลับไปยังเขมร  แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ  ไม่ทรงอนุญาต  เพราะทั้งสองพระองค์มีพระเจ้าลูกเธอกับสมเด็จพระอนุชา  กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท  นอกจากนี้ยังอาจขุ่นเคืองเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงขอเมืองพระตะบองและเสียมราฐมาปกครองเป็นของไทยโดยตรง  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จสวรรคต  ก็ไม่มาถวายบังคับพระบรมศพด้วยตนเอง  แต่มอบให้นักองสงวนกับนักองอิ่ม  ซึ่งเป็นพระนุชามาแทน  ความมไม่พอใจของพระอุทัยราชามีมากยิ่งขึ้น  เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นักองงสงวนเป้นพระมหาอุปโยราช  และนักองอิ่มเป็นพระมหาอุปราช  พระอุทัยราชาจึงหันไปคบค้าสนิทสนมกับญวน  หวังจะได้ยวนเป็นที่พึ่งปกป้องคุ้มครองเป็นการคานอำนาจกับไทย  ราชสำนักเขมรจึงแบ่งเป็น  2  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายพระอุทัยราชาเป็นฝ่ายนิยมญวน  กับฝ่ายนักองสงนกับนักองอิ่มซึ่งเป็นฝ่ายจงรรักภักดีต่อไทย  ในที่สุดก็ปะทะกันด้วยกำลังใน พ.ศ. 2353  นักองสงวนกับนักองอิ่มต้องหนีออกจากเมืองหลวง (พุทไธเพชร)  ไปอยู่ที่เมืองโพธิสัตว์

พระอุทัยราชานำเขมรไปขึ้นต่อญวน

                        เมื่อกรุงเทพฯ เห็นเขมรแตกแยกเช่นนั้น  จึงส่งกองทัพขั้นไปไกล่เกลี่ย  พระอุทัยราชาจึงพาครอบครัวลี้ภัยไปอยู่ที่ไซ่ง่อน  เท่ากับยอมเป้นเมืองขึ้นของญวน  ฝ่ายญวนเกรงว่าจะถูกครหาจากไทย  จึงออก  อุบายแก้เกี้ยวแจ้งให้กรุงเทพฯ  ส่งทูตไปรัรบพระอุทัยราชากลับ  เมื่อไทยส่งทัพไปรับ  พระอุทัยราชา  ก็ให้กองทัพญวนตามอาอารักขา  และเสด็จไปประทับที่พนมเปญไม่กลับไปที่พุทไธเพชรดังเดิม  เนื่องจากพนมเปญนั้นอยู่ใกล้ญวนสามารถเดินทางทางเรือไปยวนได้สะดวกรวดเร็ว  และญวนก็ไม่ถอนทัพกลับไป คงคุมเชิงอยู่ที่พนมเปญ

ตั้งแต่นั้นมาพระอุทัยราชาก็ไม่เข้ามาเฝ้าที่กรุงเทพฯ  อีกเลย  กรุงเทพฯ จะบังคับบัญชาสิ่งใดไปก็ไม่เชื่อฟัง  แม้จะยังส่งเครื่องราชบรรณาการมากรุงเทพฯ ทุกปี  แต่ก็ส่งเครื่องราชบรรณาการไปให้ญวนทุกปีเช่นเดียวกัน  ญวนได้ทีก็กะเกณฑ์แรงงานชาวเขมรจนได้รับความเดือดร้อนไปทั่ว  เขมรบางพวกทนไม่ได้ก่อกบฏขึ้นก็ถูกญวนฆ่าเสียเป็นอันมาก

เขมรเป็นชนวนสงครามไทยกับญวน ในสมัยรัชกลที่ 3

             ใน พ.ศ. 2372  พระอุทัยราชาทนถูกญวนกดขี่ต่อไปไม่ได้  จึงทำหนังสือติดต่อขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ซี่งก็มิได้ทรงถือโทษ  ถึง พ.ศ. 2376  ขุนนางในไซ่ง่อนก่อกบฎขึ้นและขอให้ไทยยกทัพไปช่วย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ ทรงเห็นเป็นโอกาสจึงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ซึ่งเคยปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์มาแล้วยกทัพไปตีไซ่ง่อน  แต่ปะทะกับกองทัพญวนก่อนถึงไซ่ง่อน  นับเป็นการปะทะกันครั้งแรกระหว่างไทยกับญวน

สงครามไทย-ญวน  14 ปี  จบลงด้วยไทยกับญวนปกครองเขมรร่วมกัน

                   สงครามไทย-ญวน  รบสู้ผลัดกันแพ้ชนะ  ตั้งแต่ พ.ศ. 2376  ถึง  พ.ศ. 2390  ต่างฝ่ายต่างเชิดเจ้าเขมรขึ้นเป็นใหญ่  ไทยยกย่องนักองด้วงเป็นกษัตริย์ทางเหนือ  มีราชธานีอยู่ที่พนมเปญ  ญวนยกย่องนักองอิ่มพระเชษฐาของนักองด้วงเป็นกษัตริย์ทางใต้  มีราชธานีอยู่ที่เมืองโจฎก (ใกล้เมืองบันทายมาศซี่งญวนเรียกว่า ฮาเตียน)

ในที่สุด  ฝ่ายญวนซี่งตกอยู่ในฐานะลำบากเพราะกำลังถูกฝรั่งเศสคุกคามจึงส่งคนมาเจรจาหย่าศึก  โดยขอปกคอรงเขมรรร่วมกับไทยเหมื่อนเมื่อครั้งสมเด็จพระอุทัยราชา  ฝ่ายไทยนั้นก็ตกที่นั่งลำบากเพราะต้องมารบในดินแดนห่างไกลเป็นเวลานาน  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  และทหารก็ระอา  จึงตกลงสงบศึก  แลกเปลี่ยนเชลยกัน ใน พ.ศ. 2390  ร่วมกันปกครองเขมร  นักองด้วง  ซึ่งไทยสนับสนุนได้เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชา  ไทยสถาปนาให้เป็น  สมเด็จพระหริรักษ์รามาธิบดี  ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาไทยปีละครั้ง  ฝ่ายญวนก็ตั้งให้มียศอย่างญวน  และต้องส่งเครื่องราชบรรณาการให้ญวน  3  ปีต่อครั้ง

พระเจ้ากรุงกัมพูชาส่งพระราชโอรสเข้าถวายตัวในกรุงเทพฯ

                  แม้เขมรจะได้ชื่อว่าเป็นปรแทศราชของไทยและญวน  แต่เขมรก็โอนเอียงมาทางฝ่ายไทยมาก  เพราะสมเด็จพระหริรักษ์ฯ  นั้นเป็นผู้ที่ไทยสนับสนุนมาแต่เดิม  เมื่อได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชาจึงส่งนักองราชาวดี  พระราชโอสเข้ามาถวายตัวมาอยู่ในกรุงเทพฯ  และภายหลังได้เป็นพระเจ้ากรุงกัมพูชา  สืบต่อจากพระราชบิดาใน พ.ศ. 2403  ทรงพระนามว่า สมเด็จพระนโรดม  และจงรักภักดีต่อไทยตลอดมา  (จนเมื่อฝรั่งเศสได้ญวนได้ญวนแล้วจึงบังคับเอาเขมรจากไทยโดยอ้างว่าเขมรเคยเป็นเมืองขึ้นของญวนมาก่อน)

๏ ความสัมพันธ์กับญวน

                  เดิมนั้นชนชาติญวนหรือเวียดนามอยุ่ในบริเวณตังเกี๋ย  ตอนเหนือของประเทศเวียดนามปัจจุบัน  และมักจะตกเป้นเมืองขึ้นของจีนเป็นระยะๆ อยู่เสมอ  คราวละหลายร้อยปีก็มี  ราว พ.ศ. 2040  ญวนมีอำนาจกล้าแข็งเข้าครอบอาณาจักรจามปา  และขยายอาณาเขตลงมาทางใต้จนถึงเขมร  พร้อมกับพยายามแผ่อิทธิพลเข้าไปในลาวและเขมร  ซึ่งเป็นประเทศราชของไทย  โดยเฉพาะเขมรนั้นญวนประสบความสำเร็จมากกังกล่าวแล้ว  สำหรับลาวก็ได้ผลอยู่บ้าง  กบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์  พ.ศ. 2390   เกิดขึ้นก็มีสาเหตุส่วนหนี่งจากการสนับสนุนของญวน  ความต้องการเป็นใหญ่เหนือเขมรและลาวนี้มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

สาเหตุความขัดแย้งกับไทย

                  ญวนกับไทยไม่มีอาณาเขตติดต่อกัน การเกิดความขัดแย้งถึงขั้นต้องทำสงครามกันในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  อาจเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

ญวนต้องการแผ่อิทิพลเข้ามาในเขมร    เดินเขมรมีอาณาเขตกว้างใหญ่ครอบคลุมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง  ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์  ชาวญวนได้แทรกซึมเข้ามาปะปนทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้เป็นเวลานานแล้ว  และค่อยๆ  ขยายอาณาเขตของตนล้ำเข้ามาในเขมร  และต้องการมีอำนาจเหมือเขมรเป็นขั้นสุดท้าย

เขมรต้องการพึ่งญวนให้คานอำนาจกับไทย       ได้กล่าวมาแล้วว่าเขมรได้เสื่อมอำนาจลงและต้องตกเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา  ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขมรพายามดิ้นรน  เพื่อหลุดพ้นจากอำนาจของไทย  แต่ก็ถูกกองทัพไทยปราบปรามลงได้อยู่เสมอ  จึงคิดหาหนทางพึ่งญวน  เมื่อญวนแผ่อิทธิพลเข้ามา  และยุยงให้กระด้างกระเดื่องต่อไทย  เจ้านายและขุนนางเขมรบางส่วนจึงยอมรับ

ญวนต้องการแสดงความเป็นชาติที่มีเอกราชอธิปไตย       ใน พ.ศ. 2316  เกิดกบฏ  ไกเซิน  หรือ ไตเซิน  ขึ้นในญวน ทำให้ องเชียงสือ  ซึ่งเป็นพระราชนัดดา (หลาน) ของพระเจ้าแผ่นดินญวนหนีเข้ามาในราชอาณาจักรทางชายทะเลตะวันออก  พระยาชลบุรีจึงพาเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  รัชกาลที่ 1  ซึ่งก็ทรงชุบเลี้ยงไว้  และส่งกองทัพไปช่วยรบ ใน พ.ศ. 2326  และ  2327  แต่ไม่สำเร็จ   องเชียงสือ  เห็นว่าไทยไม่ได้จึงหลบหนีออกจากกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2327  นั้นเอง  ไปใช้เกาะกูดเป็นที่ซ่องสุมผู้คน  และขอความช่วยเหลือจากฝรั่งตะวันตก  โดยเฉพาะบาทหลวงชาวฝรั่งเศส  จนสามารถส่งผู้คนแทรกซึมเข้าไปในญวนจนในที่สุดกู้บัลลังก์ได้สำเร็จ สามารถยึดได้ถึงตังเกี๋ยใน พ.ศ. 2345  องเชีงสือจึงสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ญวน  ทรงพระนามว่า ยาลอง หรือ เวียดนามยาลอง  และได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ส่งทูตนำเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ถึง  6  ครั้ง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

การที่กษัตริย์ญวนเคยส่งเครื่องราชบรรณาการต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายกษัตริย์ไทยเสมือนหนี่งเป็นประเทศราชเช่นนี้  อาจทำให้ญวนรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง  เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 1  ญวนจึงหาโอกาสแทรกซึมเข้าไปในเขมรและปลุกปั่นยุยงให้เจ้านายและขุนนางเขมรกระด้างกระเดื่องต่อไทยหนักขึ้น

ไทยต้องการดำรงอำนาจเหนือเขมร  เพื่อรักษาเกียรติภูมิ       ไทยมีอำนาจเหนือเขมรมานานหลายร้อยปีจนอาจถือเป็นประเพณีว่า  เขมรจะต้องเป็นประเทศราชของไทย  เมื่อญวนแผ่อิทธิพลเข้ามาไทยจึงมิอาจนิ่งเฉยอยู่ได้  ประกอบกับไทยไม่พอใจความโลเลไม่แน่นอนของพระอุทัยราชา  กษัตริย์เขมรซึ่งแสดงความไม่จงรรักภักดีต่อไทยอย่างเด่นชัด  เช่น  เมือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  เสด็จสวรรคตก็ไม่มาถวายบังคมพระบรมศพ  และยังหันไปอ่อนน้อมต่อญวนถึงขนาดส่งเครื่องราชบรรณาการให้ญวนโดยไม่ส่งให้ไทย  และให้ชาวญวนเข้ามามีอำนาจเป็นขุนนางในกรุงพนมเปญ  เท่ากับเป็นการยกประเทศเขมรให้ญวน  สร้างความไม่พอใจแก่ไทยเป็นอย่างยิ่ง  จึงรอโอกาสที่จะยกทัพไปปราบปรามอยู่

สงครามกับญวน

                  การรบทุกครั้งในสงครามไทย-ญวน เป็นการรบในดินแดนเขมรทั้งสิ้น  จัดเป็นสงครามใหญ่ๆ  3  ครั้ง ประกอบด้วยการรบย่อยๆ หลายครั้ง  กินเวลายือดเยื้อยาวนานถึง  14  ปี  จนในที่สุดเลิกรากันเมื่อญวนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส

สงครามครั้งที่ 1  พ.ศ. 2376  เกิดกบฏที่ไซง่อน  พวกกบฏขอให้ไทยไปช่วย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3   เห็นเป็นโอกาสที่จะทำลายอิทธิพลญวนให้หมดสิ้นไปจากเขมร  จึงส่งกองทัพไปช่วย  ขณะยกทัพไปก้ต้องปะทะกับกองทัพญวนในเขมร  และกองทัพเขมรที่นิยมญวน  การรบจึงมีขึ้นในดินแดนเขมรนั้นเอง  ไม่ได้ไปจนถึงเมืองญวน  เริ่มแรกไทยตีได้เมืองโพธิสัตว์  และเมืองพนมเปญแต่ภายหลัง  ถูกตีโต้  ไม่สามารถยึดครองไว้ได้  ต้องถอยทัพกลับ

สงครามครั้งที่ 2  พ.ศ. 2383    ขุนนางเขมรคิดกำจัดญวนออกจากเขมรจึงขอให้ไทยช่วย  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 3  โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์ไพร่พลจากหัวเมืองอีสานยกไปช่วยเข้าโจมตีญวนที่เมืองโพธิสัตว์จนญวนยอมแพ้  แล้วรุกเข้าไปถึงเมืองอุคงลือไทย  ญวนจึงต้องถอยทัพออกจากพนมเปญ  จากนั้นก็มีการรบพุ่งประปรายทั่วไป  เป็นสงครามยืดเยื้อประมาณ   2  ปี  ในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็ยึดพื้นที่คุมเชิงกันไว้

สงครามครั้งที่ 3  พ.ศ. 2388     ญวนยกทัพใหญ่มาตีพนมเปญไปได้  ทำให้ไทยต้องถอยไปตั้งมั่นที่เมืองอุคงลือไทย  ญวนตามไปตี  เกิดการสู้รบดุเดือดเสียเลือกเนื้อกันมาก  ในที่สุดญวนต้องพ่ายหนี  ไทยยึดได้อาวุธและกระสุนดินดำเป็นอันมาก  ยวนจึงรอเจรจายุติสงคราม  แต่เจ้าพระยาบดินทรเดชาแม่ทัพไทยไม่ยอม  เพราะเห็นว่ากำลังกองทัพไทยกล้าแข็งพอที่จะขับไล่ญวนให้ออกไปจากดินแดนเขมรได้  แต่การรบก็ยังคงยืดเยื้อต่อไป  จนในที่สุดตกลงสงบศึกโดยให้ทั้งไทยและญวนปกคอรงเขมรร่วมกัน  ดังกล่าวแล้ว

3. ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก

                       ประเทศตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้อน (รัชกาลที่ 1-2-3)  ได้แก่  ปรเทศโปรตุเกส  อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  โดยเฉพาะอังกฤษนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ามาเจรจาการค้าขายกับไทยให้เป็นการค้าแบบเสรี  โดยขอให้ไทยยกเลิกระบบที่ผ่านพระคลังสินค้า  แต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากคนไทยยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกนัก  ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก  ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1-2-3)  จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

โปรตุเกส

                       ฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นชาวโปตุเกส  ชือ  อันโตนิโอ  เดอ วีเซนท์ (Autonio de Veesent)   คนไทยเรียกว่า  องคนวีเสน  เป็นผู้อัญเชิญพระราชสาสน์จากกรุงลิสบอน  มายังประเทศไทย  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดเกล้าฯ  ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่  และทรงให้  องตนวีเสน เข้าเฝ้าด้วย  และทางไทยก็ได้มีพระราชสาสน์ตอบ  มอบให้องคนวีเสนเป็นผู้อัญเชิญกลับไป

ต่อมาใน พ.ศ. 2361    พระยาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่ 2  ได้ส่งเรือชื่อ มาลาพระนคร  ออกไปค้าขายกับโปรตุเกสที่เมืองมาเก๊า  ในการติดต่อครั้งนี้ไทยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี  ขากลับข้าหลวงโปรตุเกสที่มาเก๊าได้ส่ง  คาร์ลอส  มานูเอล  ซิลเวียรา  (Carlos Manuel Siveiera)  เป็นทูตอัญเชิญพระราชสาสน์เข้ามาขอเจริญสัมพนธไมตรีกับไทย  พร้อมทั้งส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้มากมาย  ซี่งไทยก็ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี  ในขณะนั้นไทยมีความประสงค์จะซื้ออาวุธปืน ซี่งโปรตุเกสก็ยินยอมจัดหาซื้อปืนคาบศิลาให้ไทยถึง  400  กระบอก

ถึง พ.ศ. 2363   กษัตริย์โปรตุเกสมีพระราชประสงค์จะขอตั้งสถานกงสุลขึ้นในประเทศไทย  และขอให้ คาร์ลอส มานูเอล  ซิลเวียรา  เป็นกงสุลโปรตุเกสประจำประเทศไทย  ซี่งไทยก็ยอมรับแต่โดยดี  ซึ่งนับว่าเป็นการตั้งสถานกงสุลต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้าฯ ต่างตั้งให้  คาร์ลอส  มานูเอล ซิลเวียรา  รับราชการเป็นขุนนาง พระราชทานตำแหน่งให้เป็น หลวงอภัยพานิช

อังกฤษ

                       ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1  พระยาไทรบุรี คือ อับดุลละ โมกุรัมซะ  ตกลงเซ็นสัญญาให้อังกฤษเช่า  เกาะหมาก (ปีนัง)  และ สมารังไพร ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ตรงข้ามเกาะหมากปีละ  1,000  เหรียญ   ซึ่งดินแดนเหล่านี้อยู่ในความดูแลของไทย  เหตุที่พระยาไทรบุรีให้อังกฤษเช่าดินแดนทั้งสองนี้  ก็เพื่อหวังพึ่งอังกฤษให้พ้นจากอิทธิพลของไทย แต่อังกฤษก้พยายามผูกไมตรีกับไทย  โดยให้ ฟรานซิส  ไลท์ (Francis Light)  หรือกัปตันไลท์   นำดาบประดับพลอยกับปืนด้ามเงินมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1   จึงทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ว่า  พระยาราชกปิตัน  ซึ่งเป็นชาวยุโรปคนแรก  ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่เข้ารับราชการเป็นขุนนาง  และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์  หลังจากนั้นอังฤษได้ส่งทูตเข้ามาติดต่อเป็นทางการอีก รวม  3  ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1  (ในสมัยรัชกาลที่ 2)    ผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดีย คือ  มาร์ควิส  เฮสติงส์  (Marquis  Hestiongs)  ได้จัดส่งทูตชื่อ จอห์น  คอรว์ฟอร์ด  (John  Crawford)  ซึ่งคนไทยเรียกว่า  การะฝัด  นำเครื่องราชบรรณาการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย  ใน พ.ศ. 2365  ขอเจรจาทำสนธิสัญญาทางการค้ากับไทย  โดยขอให้ไทยยกเลิกการผูกขาดและลดหย่อนภาษีบางอย่าง และให้ไทยยอมรับอธิปไตยของไทรบุรี  โดยเฉพาะการที่อังกฤษเช่าเกาะหมาก (ปีนัง)  และสมารังไพร  กับขอทำแผนที่ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น เรื่องพันธุ์พืช   พันธุ์สัตว์  และสภาพประชากรของไทย  เพื่อทำรายงานเสนอรัฐบาลอังกฤษ ปรากกวาการเจรจาคราวนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้

(1)  ทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจภาษากันดีพอ  ต้องใช้ล่ามแปลกันหลายต่อ  ทำให้ความปลายคลาดเคลื่อนไป  ล่ามของทังสองฝ่ายเป็นพวกคนชั้นต่ำพวกกะลาสีเรือ  ทำให้ขุนนางออกรับแขกเมืองไม่นิยมสวมเสื้อ

(2)  ครอว์ฟอร์ดไม่พอใจที่ไทยไม่ยอมอ่อนน้อมต่อังกฤษเหมือนพวกชวาและมลายุ  ส่วนไทยก็ไม่พอใจที่อังกฤษแสดงท่าทางเย่อหยิ่งข่มขู่ดุหมิ่นข่มดุหมิ่นไทย  ไม่เหมือนกับพวกจีนที่ปฏิบัติตนอ่อนน้อมยินยอม  ทำตามระเบียบต่างๆ อย่างดี

(3) ไทยไม่ยอมตกลงปัญหาดินแดนไทรบุรีที่อังกฤษขอร้อง

(4) ครอว์ฟอร์ดทำการสำรวจระดับน้ำตามปากอ่าวไทยเพื่อทำแผนที่  ทำให้ไทยไม่พอใจ  หลังจากนั้นครอว์ฟอร์ดได้ส่งผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำสิงคโปร์เข้ามาเจริญสัมพนธไมตรีต่อไทย  ไทยจึงเริ่มมีการค้าขายกับลอังกฤษมากขึ้น  ถึงกับมีพ่อค้าอังกฤษเข้ามาตั้งร้านค้าในกรุงเทพฯ ชื่อ โรเบิร์ต   ฮันเตอร์ (Robert Hunter)  คนไทยนิยมเรียกว่า นายหันแตร  ซึ่งนับว่าเป็นพ่อค้าชาวตะวันตกคนแรกที่เข้ามาตั้งร้านค้าขึ้นภายในประเทศไทย  ต่อมานายโรเบิร์ต ฮันเตอร์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอาวุธวิเศษ

ครั้งที่ 2  (ตอนต้นรัชกาลที่ 3)     ขณะที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  เสด็จขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ  นั้นอังกฤษกำลังมีข้อพิพาททำสงครามกับพม่า ลอร์ด แอมเฮิร์สต์ (Lord Amherst)   ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำอินเดียได้ส่งร้อยเอกเฮนรี่  เบอร์นี่ (Henry Berney)  ซึ่งคนไทยเรียกว่า บารนี  เป็นทูตเข้ามาเจรจาขอทำสนธิสัญญากับไทย  จุดมุ่งหมายของอังกฤษในการส่งทูตมาทำสนธิสัญญากับไทยในครั้งนี้ คือ

–  เป็นการเจริญพระราชไมตรีและถวายความยินดีในวโรกาสที่ขึ้นครองราชย์

–  ขอให้ไทยส่งกองทัพไปช่วยอังกฤษรบพม่า

– ต้องการตกลงเรื่องเมืองไทรบุรีและหัวเมืองมลายู

– ชักชวนให้ไทยยอมทำสนธิสัญญาทางการค้ากับอังกฤษ

การเจรจาครั้งนี้  สามารถตกลงกันได้  จึงมีการลงนามกันในวันที่  20  มิถุนายน 2369

                          สนธิสัญญาเบอร์นี่

สนธิสัญญาฉบับนี้นับเป็นสนธิสัญญาโดยสมบูรณ์ฉบับแรกในสมัยรัตนโกสินทร์  เรียกกันโดยทั่วไปว่า สนธิสัญญาเบอร์นี่  มีสาระสำคัญดังนี้ คือ

1.  ไทยกับอังกฤษจะมีไมตรีอันดีต่อกัน  ไม่คิดร้ายหรือรุกรานดินแดนซี่งกันและกัน

2. เมื่อเกิดคดีความขึ้นภายในอาณาเขตประเทศไทย  ก็ให้ไทยตัดสินตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย

3  ทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในด้านการค้าซึ่งกันและกัน  และอนุญาตให้ฝ่ายตรงข้ามเช่าที่ดิน  เพื่อตั้งโรงสินค้า  ร้านค้า หรือบ้านเรือนได้

4   อังกฤษยอมรับว่าดินแดนไทรบุรี  กลันตัน  ตรังกานู  เประ  เป็นของไทย

และมีสนธิสัญญาต่อท้าย  เป็นสนธิสัญญาทางการค้า  มีสาระสำคัญดังนี้  คือ

1  ห้ามนำฝิ่นเข้ามาขายในประเทศไทย  และห้ามนำข้าวสาร  ข้าวเปลือกออกนอกประเทศไทย

2  อาวุธและกระสุนดินดำที่อังกฤษนำมา  ต้องขายให้แก่รัฐบาลไทยแต่ผู้เดียว  ถ้ารัฐบาลไม่ต้องการต้องนำออกไป

3  เรือสินค้าที่เข้ามาต้องเสียภาษีเบิกร่องหรือภาษีปากเรือ

4  อนุญาตให้พ่อค้าอังกฤษขายสินค้าทั่วราชอาณาจักร

5  ถ้าพ่อค้าหรือคนในบังคับอังกฤษ  พูดจาดุหมิ่นหรือไม่เคารพขุนนางไทย  อาจถูกขับไล่ออกจากประเทศไทยได้ทันที

ผลของสนธิสัญยาฉบับนี้  ทำให้ไทยกับอังกฤษมีความผูกมัดซึ่งและกัน  มีความเท่าเทียมกัน  ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน  แต่ไม่เป็นที่พอใจของอังกฤษนัก  เพราะอังกฤษต้องการค้าขายแบบเสรี

ครั้งที่ 3  (ตอนปลายรัชกาลที่ 3)   ลอร์ด  ปาลเมอร์สตัน  (Lord Palmerston)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ  ส่ง เซอร์ เจมส์ บรูค (James Brooke)  เป็นทูตมาขอแก้สนธิสัญญากับไทยใน พ.ศ. 2393  โดยขอลดค่าภาษีปากเรือ  ขอตั้งสถานกงสุลในไทย  ขอนำฝิ่นเข้ามาขาย  และขอนำข้าวออกไปขายนอกประเทศ  แต่ขณะนั้นรัชกาลที่ 3  กำลังประชวร  จึงไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้า  สนธิสัญญาเบอร์นีจึงยังมีผลใช้บังคับต่อไปโดยไม่มีการแก้ไข

สหรัฐอมเริกา

                    ในรัชกาลที่ 3  พ่อค้าอเมริกัน  ชื่อ กัปตันเฮล  (Captain Hale)  เดินทางเข้ามาค้าขายที่กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2364   นับเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย  และได้นำปืนคาบศิลามาถวายจำนวน  500  กระบอก  จึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  หลวงภัดีราชกปิตัน  และได้พระราชทานสิ่งของให้คุ้มค่ากับราคาปืนทั้งหมด  ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้งดเว้นการเก็บภาษีจังกอบอีกด้วย

หลังจากนั้นประธานาธิบดี แอนดรูว์  แจคสัน (Andrew Jackson)  ได้ส่งนายเอ็ดมั้นด์ โรเบิร์ต (Edmund Roberts)  คนไทยเรียกว่า   เอมินราบัด   เป็นหัวหน้าคณะทูต  เดินทางเข้ามาขอทำสัญญาการค้ากับไทย  ซึ่งมีใจความทำนองเดีวกับที่ไทยทำกับอังกฤษ  เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2375

ปี  พ.ศ. 2393  รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่าสัญญาที่ทำกันไว้มิได้เกิดประโยชน์จึงได้ส่งนายโจเซฟ บัลเลสเดียร์ (Joseph Balestier)  เข้ามาทบทวนสนธิสัญญาเสียใหม่  แต่การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จ

อ้างอิง : http://www.kwc.ac.th/0e-book%20ThaiKingdom/10RaTaNaGoSin6-1-3.htm

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: