วิสัยทัศน์อาเซียน

วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)

วิกฤตทางเศรษฐกิจที่เริ่มเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงไปทั่วทวีปเอเชียทำให้อาเซียนจำเป็นต้องวางแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค

         ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้นำอาเซียนได้ประกาศวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision2020) สู่การเป็น A Concert of Southeast Asian Nations หรือ ความสมัครสมานร่วมมือกันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยมีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ไปสู่ภูมิภาคที่มั่นคง มั่งคั่ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงซึ่งเป็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนที่ของแหล่งเงินทุน มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ลดความยากจน และความแตกต่างในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
(ข้อสังเกต: ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ อาเซียนได้ประกาศปฏิญญาเซบูที่ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน(Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) โดยผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
         ประชาคมอาเซียนเร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ. 2020) ขยับมาเป็นภายในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015))

เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมาย
ว่า ภายในปีค.ศ. 2020 (2563) อาเซียนจะเป็น
1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – A Concert of Southeast Asian Nations
2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต – A Partnership in Dynamic Development
3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก – An Outward-Looking ASEAN
4) ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร – A Community of Caring Societies

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: